Carl Tuttle
Dịch lời của C.Tuttle

Câu 1

1. Hô-[G]sa-na! Hô- [D7]sa-na! Hô- [G]sa-na!

Ca ngợi [Em]Vua hiển [D7]vinh.

1. Hô-[G]sa-na! Hô- [D7]sa-na! Hô- [G]sa-na!

Ca ngợi [Em]Vua hiển [D7]vinh.

Điệp khúc

Với tất cả tâm hồn con,

[G] [C] Cất tiếng hát ngợi khen,

[G] [C] Đấng Chủ Tể muôn loài [G]đến muôn [Em]đời,

Hô-[C]sa-na! Danh Ngài [D7]trên từng [G]trời.

Câu 2

[G]Huy hoàng, [D7]oai quyền,

[G]hiển vinh thay là [Em]Vua các [D7]vua.

[G]Huy hoàng, [D7]oai quyền,

[G]hiển vinh thay là [Em]Vua các [D7]vua.

Điệp khúc

Với tất cả tâm hồn con,

[G] [C] Cất tiếng hát ngợi khen,

[G] [C] Đấng Chủ Tể muôn loài [G]đến muôn [Em]đời,

Hô-[C]sa-na! Danh Ngài [D7]trên từng [G]trời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập