Nhạc và lời: Triệu Thái Sơn

Câu 1

[Eb]Hỡi Cứu Chúa, Cứu Chúa Jê-sus [Bb]tôi!

[Bb7]Cất tiếng hát chúc tán Jê-sus [Eb]tôi!

Ca không thôi dâng lên trọn đời [Ab]sống.

Chúa tôi cao [Eb]đẹp, không có ai so [Bb]bằng,

Tôi [Bb7]nói không nên [Eb]lời.

[Ab]yêu thương [Ab]tôi Jê-[Bb7]sus đã xả [Eb]thân,

tình [Bb]yêu trần [Bb7]gian đâu dám so kịp [Eb]nào.

[Eb] Trời [Ab]cao biển lớn, Jê-[Bb7]sus yêu tôi [Eb]hơn;

[Eb] Lòng [Bb]tôi say sưa ca [Bb7]khen Ngài không [Eb]thôi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập