Thomas J.William
Dịch lời của Samuel T.Francis

Câu 1

[Fm]1. Jê-sus [C]yêu [Fm]thật [Bbm]sâu [C]xa, [Fm]vô tận,

[Ab]Lớn [Eb]rộng [C]mênh [Fm]mông [Bbm]không [C]giới [Fm]hạn,

[Fm]Cuồn cuộn [C]như [Fm]đại [Bbm]dương [C]vùng [Fm]trổi dậy,

[Ab]Dâng [Eb]trào [C]trên [Fm]tôi [Bbm]giống [C]thủy [Fm]triều.

[Ab]Cuốn tràn [Eb]bên tôi, [Fm]ôm trọn [C]quanh tôi,

[Fm]Là dòng [Bbm]yêu [Eb]thương [Fm]Ngài tuôn [C]chảy;

[Fm]Dìu đường [C]lên [Fm]trời, [Bbm]dìu [C]đường [Fm]về nhà,

[Ab]Tới [Eb]miền [C]hiển [Fm]vinh [Bbm]nghỉ [C]yên [Fm]bình.

Câu 2

[Fm]2. Jê-sus [C]yêu [Fm]thật [Bbm]sâu [C]xa, [Fm]vô tận,

[Ab]Rải [Eb]giọng [C]ca [Fm]vang [Bbm]khắp [C]muôn [Fm]bờ;

[Fm]Ngài từng [C]yêu [Fm]rồi, [Bbm]Ngài [C]còn [Fm]yêu hoài,

[Ab]Chẳng [Eb]dời [C]đổi [Fm]đâu, [Bbm]cứ [C]yêu [Fm]trọn.

[Ab]Chính Ngài [Eb]chăm nom, [Fm]bao người [C]tin theo,

[Fm]Được chuộc [Bbm]mua [Eb]qua [Fm]dòng huyết [C]báu;

[Fm]Ngài hằng [C]cầu [Fm]nguyện [Bbm]thay [C]thánh [Fm]dân Ngài,

[Ab]Ở [Eb]trời [C]cao [Fm]săn [Bbm]sóc [C]dân [Fm]mình.

Câu 3

[Fm]3. Jê-sus [C]yêu [Fm]thật [Bbm]sâu [C]xa, [Fm]vô tận,

[Ab]Chẳng [Eb]tình [C]yêu [Fm]nào [Bbm]sánh [C]kịp [Fm]được;

[Fm]Tràn ngập [C]như [Fm]đại [Bbm]dương [C]đầy [Fm]phước hạnh,

[Ab]Giống [Eb]chỗ [C]thả [Fm]neo [Bbm]nghỉ [C]yên [Fm]lành.

[Ab]Ô tình [Eb]yêu sâu [Fm]xa thuộc [C]Jê-sus,

[Fm]Là nguồn [Bbm]tôi [Eb]say [Fm]mê tuyệt [C]đối;

[Fm]Ô tình [C]yêu [Fm]nầy [Bbm]đưa [C]lên [Fm]rạng ngời,

[Ab]Cất [Eb]tôi [C]lên [Fm]đến [Bbm]tận [C]ngôi [Fm]trời.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập