Câu 1

1.Dòng bình tịnh nguyền Chúa đưa bầy chiên đến hoài,

Đời tôi xin quyết nương cậy Ngài;

Đồng cỏ xanh tươi ngọt bùi ngon thay,

Ơn Ngàicùng láng lai.

Điệp khúc

Quanh đêm luôn ngày lạ thay Chúa dẫn dắt đây,

Thật tôi tin Ngài, thật tôi nhận Ngài;

Nặng nề khi trước nay Chúa mang hộ rồi,

Cực nhọc hóa ra thảnh thơi.

Câu 2

2.Vì đường hẹp hòi cúi xin Ngài hộ tôi hoài,

Cho tôi đủ sức theo kịp Ngài;

cớ thánh danh Ngài đưa tôi nay,

Tâm hồn ca tụng Chúa đây.

Điệp khúc

Quanh đêm luôn ngày lạ thay Chúa dẫn dắt đây,

Thật tôi tin Ngài, thật tôi nhận Ngài;

Nặng nề khi trước nay Chúa mang hộ rồi,

Cực nhọc hóa ra thảnh thơi.

Câu 3

3.Dầu gặp chặng đường khó, đương đầu cùng tử thần,

Ngài đưa tôi bước không ngại ngần

Nhờ Chúa ủy lạo trọn đời hoan hân,

Gậy gìn, roi dạy chí nhân.

Điệp khúc

Quanh đêm luôn ngày lạ thay Chúa dẫn dắt đây,

Thật tôi tin Ngài, thật tôi nhận Ngài;

Nặng nề khi trước nay Chúa mang hộ rồi,

Cực nhọc hóa ra thảnh thơi.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập