Haldor Lillenas
Dịch lời của H.Lillenas

Câu 1

1.Muôn kim ngân quý giá nhiều người tụng tán,

ca khen vẻ lấp lánh châu toàn.

Nào sánh với khúc ca đượm chất ngất trong tôi,

không phai nhòa hư nát với thiên thu.

Điệp khúc

Chúa là ca khúc muôn thanh âm tuyệt vời,

Chúa tôi là ngọn đăng bể khơi.

Tụng ngợi thần quyền, tôn vinh Chúa chẳng thôi,

Chúa tôi là vì sao sáng soi.

Sức mới Chúa thêm tuôn đầy tâm linh tôi,

Chúa ban tươi vui, nụ cười luôn trên môi.

Không một ai cao quý hơn Chúa tôi tuyệt vời,

Chúa là muôn bài ca của tôi.

Câu 2

2.Đưa câu ca thánh thót hòa vào đời tôi,

mang trong tâm tiếng hát lên ngôi.

Tình thắm thiết sáng tươi, ngày ấy Chúa cứu tôi;

hân hoan nguồn ân sủng mới không thôi.

Điệp khúc

Chúa là ca khúc muôn thanh âm tuyệt vời,

Chúa tôi là ngọn đăng bể khơi.

Tụng ngợi thần quyền, tôn vinh Chúa chẳng thôi,

Chúa tôi là vì sao sáng soi.

Sức mới Chúa thêm tuôn đầy tâm linh tôi,

Chúa ban tươi vui, nụ cười luôn trên môi.

Không một ai cao quý hơn Chúa tôi tuyệt vời,

Chúa là muôn bài ca của tôi.

Câu 3

3.Như sương đêm lắng xuống từ vùng trời cao,

mang ơn thiêng trải khắp tâm hồn.

Cuộc sống Chúa dắt đưa nhiều thử thách khó khăn,

nhưng tâm ngợi ca khúc hát suy tôn.

Điệp khúc

Chúa là ca khúc muôn thanh âm tuyệt vời,

Chúa tôi là ngọn đăng bể khơi.

Tụng ngợi thần quyền, tôn vinh Chúa chẳng thôi,

Chúa tôi là vì sao sáng soi.

Sức mới Chúa thêm tuôn đầy tâm linh tôi,

Chúa ban tươi vui, nụ cười luôn trên môi.

Không một ai cao quý hơn Chúa tôi tuyệt vời,

Chúa là muôn bài ca của tôi.

Mới truy cập