Câu 1

[Db]Nàng vừa [Ab]được Ngài [Db]ban nước

vĩnh [Db]sinh vui [Ab7]mừng đời [Db]đời.

[Db]Ban trưa đi ra [Db]giếng, thấy Cứu [Ab]Chúa

cho [Eb7]uống nước [Ab]vĩnh sinh.

[Db]Cất tiếng hát tôn vinh [Db]dẫn dắt

đám đông [Db]đến uống nước vĩnh [Fm]sinh

Jê-sus [Db]ban cho [Ab7]cả loài [Db]người.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập