Emily Steele Eliott
Dịch lời của H. E. S. Eliott

Câu 1

1.Mùa tiết chuyển xoay đẹp đẽ biết bao,

Non sông tươi sáng muôn vật đượm màu;

Mà cả hải võ sao còn nóng nảy trông,

Đầy nguyện vọng hằng nhìn chăm chăm phương trời đông?

Ồ, vì gì mà ngày phục lâm diên trì?

Còn chừng nào thành lập nước hiển huy,

Trời đất hát hoan nghênh giá ngự kia,

Ấy, đến khi nào Vua tái lâm kìa?

Điệp khúc

Mừng nào bằng mừng ngày chầu Vua rày,

Vua tôn vinh thay, Vua minh chánh thay!

Hoàng đế giáng lâm chốn khoảng không

Các nước hoan ca, muôn dân đại đồng.

Câu 2

2.Kìa, tiếng nước muôn dòng réo rắt thay,

Tung Vua đến tiếp nghinh dân Ngài!

Đồi núi nhảy nhót vang dậy khúc tán dương,

Rồi Ngài đội hoàng miện ngự trên muôn vương.

Người từ mộ vùng dậy, dậy hoan nghênh Ngài,

Reo lên thiên ca hôn yến hiển oai,

Quyền hắc ám hẳn tiêu biến từ đây:

Hiển vinh dường nào, Vua tái lâm nầy!

Điệp khúc

Mừng nào bằng mừng ngày chầu Vua rày,

Vua tôn vinh thay, Vua minh chánh thay!

Hoàng đế giáng lâm chốn khoảng không

Các nước hoan ca, muôn dân đại đồng.

Câu 3

3.Nhuần thắm cứu ân kìa đất hát vang,

Thời kỳ tội khiên kia nay tiêu tàn

Ngày trước thổn thức: “Khi nào Chúa tái lâm?”

Từ rày nhạc điệu thật du dương hòa âm;

Thần đội rập ràng truyền lệnh Vua thiên đàng;

Toàn cầu hòa bình, dậy khúc thái an,

Gành thác vỗ tay, cây cỏ mừng thay:

Hiển vinh dường nào, Vua tái lâm nầy!

Điệp khúc

Mừng nào bằng mừng ngày chầu Vua rày,

Vua tôn vinh thay, Vua minh chánh thay!

Hoàng đế giáng lâm chốn khoảng không

Các nước hoan ca, muôn dân đại đồng.

Câu 4

4.Ngày ấy núi Si-ôn sẽ nổi danh,

Đầu vời vợi cao vượt mọi thị thành;

Đại đế Si-ôn xưa nhục nhã, thảm thương,

Từ rày cầm quyền ngự trị trên năm đại dương.

Nhờ Ngài phục hồi toàn cầu hoan ca hoài,

Tôn vinh Con Vua Đa vít hiển oai,

Dòng nước sống băng qua cánh đồng đây:

Hiển vinh dường nào, Vua tái lâm nầy!

Điệp khúc

Mừng nào bằng mừng ngày chầu Vua rày,

Vua tôn vinh thay, Vua minh chánh thay!

Hoàng đế giáng lâm chốn khoảng không

Các nước hoan ca, muôn dân đại đồng.

Câu 5

5.Rày khá thức canh chờ Chúa đến kia,

Ồ, nhìn vừng đông vầng hồng lộ kìa;

Rực rỡ khắp đế môn cờ phấp phới bay,

Rày tại trận mạc, dự tiệc Chiên Con ngày mai;

Hội nầy thành thật gặp được Vua vui vầy,

Ca khen Chiên Con xưa chết thế đây;

Rày khốn khó bao, sau phước hạnh bấy:

Hiển vinh dường nào, Vua tái lâm nầy!

Điệp khúc

Mừng nào bằng mừng ngày chầu Vua rày,

Vua tôn vinh thay, Vua minh chánh thay!

Hoàng đế giáng lâm chốn khoảng không

Các nước hoan ca, muôn dân đại đồng.

Mới truy cập