Điệu Thánh ca Gallois
Dịch lời của Annie Johnson Flint

Câu 1

1.Mời Jê-sus Christ vui bước nhà,

Chúc tuổi tân xuân phước chan hòa,

Nguyện cửa xuân phùng nghinh Khách thiên đàng,

Ước trước nhất nghe tiếng dịu dàng,

Bửu Khách đem theo mọi phước xuân hi,

Nhà Khách đến, ấy nơi yên nghỉ;

Nguyện Chúa đem mọi ơn thắm phước dào,

Bửu Khách ôi, xin hãy bước vào.

Câu 2

2.Tặng phẩm tay Ngài đem đến vàn,

bánh ma-na phước chan hòa,

Nhờ Jê-sus hồn, thân tráng kiện rày,

Chúa ấp yêu, nâng đỡ đêm ngày,

Sống thỏa vui trong ơn phước Cha ban,

Đường tăm tối Chúa luôn soi sáng;

Đời dẫu như phù vân, vẫn mong Ngài

lấy ái tâm trang điểm tôi hoài.

Câu 3

3.Ngạch cửa xuân nầy chưa ai vào,

Kính rước -sus Khách thiên trào;

Dời gót nhà, đem trí, dũng, lạc,

Giúp đỡ tôi ngày tháng hanh đạt.

Chúa hỡi, tâm tôi đang mở toang đây,

Nguyện đổ an ninh hằng đầy dẫy;

Thượng Khách -sus tôi kính xin Ngài

bước đến tâm nầy, lâu dài.

Mới truy cập