Charlotte A. Barnard, 1830-1869
Dịch lời của Howard Grose

Câu 1

[Eb]1.Mau dâng cho [Fm]Chúa bao điều [Eb]tốt [Bb7]nhứt,

[Eb]Thời thanh xuân luôn cả năng [F7]lực;

[Bb] [Eb]Đem tâm tươi [Fm]mới luôn bầu [Eb]máu [Gdim]nóng,

[Ab]Giảng Tin Lành, [Bb]chẳng nao [Eb]lòng.

[Cm]Jê-sus Christ xưa treo gương lạ lùng,

[G7]Rất mực can đảm, rất anh [Cm]hùng;

Bạn khá dâng [Fm]tâm yêu thương [Cm]chẳng phai,

[Fm]Dâng điều chi [F7]tốt nhứt cho [Bb]Ngài. [Bb7]

Điệp khúc

Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt,

Thời thanh xuân luôn cả năng lực;

Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh,

Đấu tranh vì lẽ Tin Lành.

Câu 2

[Eb]2.Mau dâng cho [Fm]Chúa bao điều [Eb]tốt [Bb7]nhứt,

[Eb]Điều cao hơn hết của tâm [F7]lực,

[Bb] [Eb]Bao nhiêu công [Fm]tác, trước vì [Eb]Chúa [Gdim]Thánh,

[Ab]Hãy dâng vẹn [Bb]vẻ trung [Eb]thành;

[Cm]Vì nếu anh dâng, ơn Cha trả dồi,

[G7]Chúa vì ta phó Con Một [Cm]rồi;

Lòng biết ơn [Fm]nên lo phục [Cm]sự hoài,

[Fm]Dâng điều chi [F7]tốt nhứt cho [Bb]Ngài. [Bb7]

Điệp khúc

Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt,

Thời thanh xuân luôn cả năng lực;

Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh,

Đấu tranh vì lẽ Tin Lành.

Câu 3

[Eb]3.Mau dâng cho [Fm]Chúa bao điều [Eb]tốt [Bb7]nhứt,

[Eb]Nào chi so nhân ái Chúa [F7]được,

[Bb] [Eb]Cam tâm xa [Fm]chốn thiên đàng [Eb]chói [Gdim]sáng,

[Ab]Cứu anh Ngài [Bb]bỏ thân [Eb]vàng.

[Cm]Ngài chẳng thở than vui chịu nhục hình,

[G7]Để chuộc anh thoát ly tội [Cm]tình;

Vậy hãy dâng [Fm]tâm linh thờ [Cm]Ngài hoài,

[Fm]Dâng điều chi [F7]tốt nhứt cho [Bb]Ngài. [Bb7]

Điệp khúc

Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt,

Thời thanh xuân luôn cả năng lực;

Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh,

Đấu tranh vì lẽ Tin Lành.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập