Câu 1

1.Khi tôi đối mặt cùng Cứu Chúa tôi,

Phút hân hoan kia thuật sao rồi?

Ôi, vui vẻ thay nhìn Chân Chúa kìa,

-sus Christ chết thế tôi kia.

Điệp khúc

Khi tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy,

Xa tít bên kia tinh cầu nầy;

Ôi, tôi đối mặt Ngài đầy vinh hiển,

Mặt gặp mặt hưởng phướcbiên.

Câu 2

2.Tôi xem Chúa tôi dường ngắm bóng nay,

Giữa Chúa tôi một màn đen dày;

Nhưng vui bấy một ngày ơn phước kìa,

Vinh quang Ngài thấy muôn tia.

Điệp khúc

Khi tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy,

Xa tít bên kia tinh cầu nầy;

Ôi, tôi đối mặt Ngài đầy vinh hiển,

Mặt gặp mặt hưởng phướcbiên.

Câu 3

3.Ôi, sung sướng thay ngày thấy Chúa tôi,

Lúc đau thương, lo buồn qua rồi;

Khi muôn lối quanh quẹo trang thẳng bằng,

Mọi sự mờ ám ngần.

Điệp khúc

Khi tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy,

Xa tít bên kia tinh cầu nầy;

Ôi, tôi đối mặt Ngài đầy vinh hiển,

Mặt gặp mặt hưởng phướcbiên.

Câu 4

4.Ôi, khi đối mặt Ngài phước biết bao,

Đối mặt Jê-sus tường mực nào;

Ôi, tôi đối mặt cùng Cứu Chúa rày,

Yêu tôi trời bể sánh khôn tày.

Điệp khúc

Khi tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy,

Xa tít bên kia tinh cầu nầy;

Ôi, tôi đối mặt Ngài đầy vinh hiển,

Mặt gặp mặt hưởng phướcbiên. A-men.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập