Câu 1

1.Ta xông ra nơi linh trận,

Thập tự Christ đi đầu;

Nên tranh đấu hăng thêm lên,

Trông cậy thập tự cao;

Thánh chiến đâu cậy sức người,

Đắc thắng bởi Jê-sus;

Hãy tiến theo vị lãnh tụ,

Đắc thắng muôn nghịch thù.

Điệp khúc

Nguyện thập tự Christ đưa ngay.

Ta xông nơi thánh chiến,

Quyết tiến trông huy hiệu nầy,

Thắng mãi do thần quyền. A-men.

Câu 2

2.Không khoe khoang, không kiêu ngạo,

Vinh hoa kể như thừa;

Ta tranh đấu như -sus,

Treo nơi thập tự xưa;

Chiến đấu khi dường thất bại,

Đắc thắng giữa khổ thống,

Thử thách, hăm dọa mỗi ngày,

Giữa lửa thiêu bền lòng.

Điệp khúc

Nguyện thập tự Christ đưa ngay.

Ta xông nơi thánh chiến,

Quyết tiến trông huy hiệu nầy,

Thắng mãi do thần quyền. A-men.

Câu 3

3.Thiên ân kia quân trang ta,

Cương kiên vẫn khiêm nhường;

Tuy tranh đấu nhưng an nhiên,

Yếu đuối nhưng lực lưỡng;

Nhút nhát nhưng hùng tráng thật,

Gieo ra nhưng thâu lai,

Dẫu đóng đinh cùng -sus,

Vẫn sống luôn cùng Ngài.

Điệp khúc

Nguyện thập tự Christ đưa ngay.

Ta xông nơi thánh chiến,

Quyết tiến trông huy hiệu nầy,

Thắng mãi do thần quyền. A-men.

Câu 4

4.Bao anh em trên thiên đàng,

Đông như đám mây vầy;

Tiên tri, các thánh sứ đồ,

Treo gương khuyên giục đây;

Cả thảy hô mạnh: “Tiến lên!”

Vững chí quyết chiến đấu,

Đã có thập tự lãnh đạo,

Chủ tướng Christ cầm đầu.

Điệp khúc

Nguyện thập tự Christ đưa ngay.

Ta xông nơi thánh chiến,

Quyết tiến trông huy hiệu nầy,

Thắng mãi do thần quyền. A-men.

Câu 5

5.Theo chân -sus đi kia,

Không noi bước xiên ;

Con yêu dấu Vua muôn vua,

Luôn luôn đi cùng ta;

Chiến đấu đến giờ cuối cùng,

Nắm khí giới của Chúa,

Đến lúc thập tự dẫn vào,

Lãnh mão do huyết mua.

Điệp khúc

Nguyện thập tự Christ đưa ngay.

Ta xông nơi thánh chiến,

Quyết tiến trông huy hiệu nầy,

Thắng mãi do thần quyền. A-men.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập