Schorring, 1783
"Koralbok" của Giáo hội Na-uy

Câu 1

Ba Ngôi [Bb]hỡi, xin [C7]nghe tôi [F]cầu,

Nguyện [C7]Đức Chúa [F]Cha

vinh [A7]quang, oai nghi, [Gm]chí [A]nhân,

Đoái [Dm]đến anh em [D]tôi quỳ [Gm]tâu;

[F] Nguyện [C7]Đức Chúa [F]Con

yêu [A7]thương, hy sinh [Gm]cứu [A]dân,

Đoái [Dm]đến anh em [D]tôi quỳ [Gm]tâu;

[F] Nguyện [C7]Đức Thánh [F]Linh

ban [A7]cho an ninh, [Gm]hỉ [A]hân

[Dm] Khi [Bb]chúng tôi [C7]đang kêu [F]cầu.

A-[Bb] [C7] [F]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập