Câu 1

1.Chúa, xin đừng lìa tôi phận cùng nhân,

Đang kêu cầu van khấn;

Lúc bao người được thăm gọi mừng vui,

Mong Ngài nhớ đến tôi.

Điệp khúc

Cứu Chúa, hỡi Ngài!

Nguyện nghe tiếng cầu tôi;

Lúc bao người được thăm

gọi mừng vui,

Mong Ngài nhớ đến tôi.

Câu 2

2.Chúa, tôi luôn nguyện nơi ngôi hồng ân,

Tâm linh được hưng phấn,

Trước ngôi hiền từ ăn năn, cầu xin,

Mong Ngài giúp đức tin.

Điệp khúc

Cứu Chúa, hỡi Ngài!

Nguyện nghe tiếng cầu tôi;

Lúc bao người được thăm

gọi mừng vui,

Mong Ngài nhớ đến tôi.

Câu 3

3.Chúa, tôi duy cậy công Ngài chuộc mua,

Trông mong gặp mặt Chúa,

Vết đau thương lòng tôi mong lành nay,

Duy nhờ cứu ân Ngài.

Điệp khúc

Cứu Chúa, hỡi Ngài!

Nguyện nghe tiếng cầu tôi;

Lúc bao người được thăm

gọi mừng vui,

Mong Ngài nhớ đến tôi.

Câu 4

4.Chúa, Jê-sus nguồn ủy lạo đời tôi,

Tôi yêu Ngài vô đối;

trong đời nay hay tại trời cao,

Duy Ngài có ai nào.

Điệp khúc

Cứu Chúa, hỡi Ngài!

Nguyện nghe tiếng cầu tôi;

Lúc bao người được thăm

gọi mừng vui,

Mong Ngài nhớ đến tôi.

Xem tất cả Karaoke Thánh ca

Mới truy cập