Charles Meineke, 1844
"Gloria Patri" Thế kỷ thứ 2

Câu 1

[A]Ôi, tôn vinh thay Cha [E7]chí thánh,

Con minh chánh, Linh [B]quang [E]vinh,

Ba [E]Ngôi [B7]trọn [E]lành.

Ngài từ [A]muôn muôn xưa vốn [E7]trước tiên,

Hiện nay, mai sau mãi [A]đứng nguyên,

[F#m]biến[D]thiên! A-[E7]men, A-[A]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập