David Jenkins, 1849-1915 Trích soạn bởi William M. Runyan
Dịch lời của Oswald Allen, 1816-1878

Câu 1

1.Ơn [F]Chúa Jê-sus kêu [C7]tôi về,

Từ đây ly thoát bến [F]mê;

Tuy [F]trước ác [A7]khiên như [Am]đơn hồng,

Đời [Am]tôi đãng [E7]hoang cuồng [Am]phóng;

Từ [F]lâu tôi [Dm]tẻ đường [Am]quang minh,

Lìa [F]Cha nhân [Dm]ái diệu [Am]vinh;

Nhưng [Dm]huyết Chúa [Bb]xưa tuôn [F]gội lòng,

Nay [Gm]Ngài phiếu [C7]tôi sạch [F]ròng.

Câu 2

2.Nay [F]Chúa mở toang thiên [C7]môn Ngài,

Và đang âu yếm khuyên [F]nài,

Nghinh [F]tiếp những [A7]ai đang [Am]đi lạc,

Vào [Am]đây thứ [E7]tha tội [Am]ác;

Bao [F]lỗi trước, [Dm]Chúa thật [Am]quên ngay,

Rày [F]yên vui [Dm]mãi mừng [Am]thay,

Ban [Dm]thưởng tương [Bb]lai trông [F]cậy hoài,

Kim [Gm]miện lãnh [C7]nơi lạc [F]đài.

Câu 3

3.Cha [F]Thánh bữa nay kêu [C7]tôi vào,

Thần Linh nôn nả ước [F]ao,

Thiên [F]sứ nhóm [A7]quanh thiên [Am]môn chờ,

Nhà [Am]Cha tiếp [E7]nghinh rực [Am]rỡ.

Tuyệt [F]không ai [Dm]hỏi gạn [Am]chi đâu,

Nào [F]ai ngăn [Dm]trở một [Am]câu;

Đây [Dm]vốn gia [Bb]hương Cha [F]tôi mà,

Con [Gm]lạc lối [C7]quay về [F]nhà.

Câu 4

4.Ôi, [F]biển yêu thương sâu [C7]vô cùng,

Hồng môn muôn thuở mở [F]tung;

Trong [F]lúc thương [A7]tâm châu [Am]tuôn dào,

Bằng [Am]không Chúa, [E7]tôi làm [Am]sao.

Gặp [F]khi bao [Dm]cảnh nghịch [Am]vây tôi,

Làm [F]cho tôi [Dm]thất vọng [Am]thôi,

Tay [Dm]Chúa sẵn [Bb]nghinh con [F]lạc loài,

Tai [Gm]nghe tiếng [C7]tôi cầu [F]nài.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập