Ludvig M. Lindeman, 1840
Dịch lời của Carl Doving, 1909

Câu 1

[Dm]1.Nền Hội Thánh trên Bàn [Bb]thạch kiên [A7]cố,

[F]Dù cho có [Dm]khi lầu chuông [A7]sập [Dm]rồi;

[Bb]Mọi hình thức [F]tuy đều [Dm]bị xiêu [F]đổ,

Mà chuông vẫn [Dm]vang rền luôn [A7]khuyên [Dm]mời.

[E7]Những ai già [Am]nua, thanh [F]niên, [C]nhi [F]đồng,

[A7]Lòng đang [E7]đớn [A]đau [G]khiếp [F]kinh, [E7]phập [Am]phồng,

[A]Nóng nảy mong [Dm]được nghỉ yên [A7]vô [D]cùng.

Câu 2

[Dm]2.Đền thờ bởi tay người [Bb]ta xây [A7]cất,

[F]Thần cao khiết [Dm]trên trời không [A7]ngự [Dm]vào;

[Bb]Đền Ngài tối [F]linh tuyệt [Dm]vô trên [F]đất,

Đền hoa mỹ, [Dm]nhân tạo so [A7]kịp [Dm]nào.

[E7]Cả khung trời [Am]không bao [F]dung [C]được [F]Ngài,

[A7]Lạ thay [E7]Chúa [A]thích [G]ở [F]trong [E7]nhân [Am]loại,

[A]Để cất một [Dm]đền ở thân [A7]đây [D]hoài.

Câu 3

[Dm]3.Đền là chúng ta lập [Bb]nguyên đá [A7]sống,

[F]Làm nơi trú [Dm]cư Ngài trên [A7]dương [Dm]trần

[Bb]Ngài chuộc chúng [F]ta bằng [Dm]huyết bi [F]thống,

Làm con kế [Dm]nghiệp thừa hưởng [A7]linh [Dm]phần.

[E7]Nếu hai người [Am]chung nhân [F]danh [C]Jê-[F]sus,

[A7]Ngài tất [E7]giáng [A]lâm [G]với [F]ơn [E7]Thiên [Am]Phụ,

[A]Lấy ái tâm [Dm]làm chiếc khiên [A7]hộ [D]phù.

Câu 4

[Dm]4.Đền nầy chúng ta hiện [Bb]xây trên [A7]đất,

[F]Là nơi nhóm [Dm]nhau ngợi khen, [A7]phụng [Dm]thờ,

[Bb]Là nhà Chúa [F]ưa vào [Dm]ra duy [F]nhất,

Ngài vui bế [Dm]nâng bầy con [A7]dại [Dm]khờ.

[E7]Biết bao điều [Am]hay ta [F]nghe [C]nơi [F]nầy,

[A7]Là nơi [E7]kết [A]ước [G]Chúa [F]ta [E7]sum [Am]vầy,

[A]Khiến chúng ta [Dm]thừa hưởng phước [A7]cao [D]dày.

Câu 5

[Dm]5.Nầy hồ báp-têm dạy [Bb]ta nên [A7]biết,

[F]Một qui tắc [Dm]Christ truyền nên [A7]tuân [Dm]hành;

[Bb]Kìa, tòa giảng [F]phô bày [Dm]Christ dâng [F]huyết,

Bàn tiệc thánh [Dm]liên hiệp ta [A7]một [Dm]nhành.

[E7]Ở đây là [Am]nơi cao [F]rao [C]Tin [F]Lành,

[A7]Ngày qua [E7]bữa [A]nay [G]mai [F]Christ [E7]chân [Am]thành,

[A]Phải Chúa ta [Dm]đầy hiển vinh [A7]thiên [D]thành.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập