Alexander R. Reinagle, 1836
Dịch lời của John Newton, 1779

Câu 1

1.Khi [Eb]các giáo [Ab]hữu nghe [Bbm]danh Jê-[Eb]sus,

Xiết [Fm]bao đẹp [Db]đẽ [Eb]êm [Bbm]đềm!

[Eb7]Buồn [Ab]lo [Eb]vụt [Ab]biến, [Eb]đau [Bb7]thương tiêu [Cm]trừ,

Làn [Eb]sóng [Fm]kinh [Eb]sợ [Bb7]đều [Eb]êm.

Câu 2

2.Danh [Eb]cấp cứu [Ab]kẻ thương [Bbm]tâm lao [Eb]thần,

Rối [Fm]ren thành [Db]tĩnh [Eb]an [Bbm]liền;

[Eb7]Là [Ab]ma-[Eb]na [Ab]cấp [Eb]cho [Bb7]ai[Cm]bần,

Hằng [Eb]giúp [Fm]ai [Eb]mệt [Bb7]được [Eb]yên.

Câu 3

3.Danh [Eb]chí ái, [Ab]ấy khiên [Bbm]che thân [Eb]mình,

Chỗ [Fm]nương cậy, [Db]Đá [Eb]xây [Bbm]nền;

[Eb7]Là [Ab]kho [Eb]vàng [Ab]chứa [Eb]bao [Bb7]nhiêu ơn [Cm]lành,

Đầy [Eb]dẫy [Fm]phước [Eb]thật [Bb7]từ [Eb]trên.

Câu 4

4.Jê-[Eb]sus hỡi, [Ab]Chúa tôi, [Bbm]Vua, bạn [Eb]hiền,

Chính [Fm]Cha[Db]Đấng [Eb]chăn [Bbm]chiên;

[Eb7]Đường [Ab]đi, [Eb]Sự [Ab]sống, [Eb]Tiên [Bb7]tri, Cuối [Cm]cùng,

Nhận [Eb]lấy [Fm]bao [Eb]lời [Bb7]ngợi [Eb]khen.

Câu 5

5.Dầu [Eb]sắp tắt [Ab]hơi, vui [Bbm]rao Con [Eb]Trời

Chí [Fm]công, toàn [Db]ái [Eb]tuyệt [Bbm]vời;

[Eb7]Kìa, [Ab]danh [Eb]diệu [Ab]bấy [Eb]đưa [Bb7]tôi qua [Cm]đời,

Hồn [Eb]thỏa [Fm]vui [Eb]hằng [Bb7]cười [Eb]tươi.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập