Mabel Johnston Camp, s.1871
Dịch lời của M. J. C

Câu 1

Jê-sus [Bb]tái lâm rày [F7]mai,

Jê-sus tái lâm rày [Bb]mai,

[Gm]Jê-sus xưa [Eb]tái hồi,

Một [C7]Jê-sus ấy [F7]thôi;

Jê-sus [Bb]tái lâm rày [F7]mai,

Jê-sus tái lâm rày [Bb]mai,

Kìa, [Gm]Chúa Jê-sus [Eb]lại đến

Đầy vinh [F7]hiển, rất oai [Bb]quyền.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập