Robert Harkness, 1905
Dịch lời của Ada R. Habershon, 1905

Câu 1

1.Rồi đây Cứu [Ab7]Chúa từ từng trời cao tái [Db]lâm,

Hi vọng đẹp [Fm]tươi [Bbm]đây [Eb7]có diệu năng bổ [Ab7]tâm;

[Db]Thoáng trông mặt [Ab7]Chúa, mọi sự vật thay đổi [Db]ngay,

[Gb]Cuộc chạy đua [Fm]của [Ab7]chúng ta [Gb]đạt đích [Ab7]tại [Db]đây!

Điệp khúc

Biến canh lạ [Ab]thay! Biến canh lạ [Db]thay!

[Fm]Hồi tôi hân [Gb]hoan [Eb7] trông Thiên nhan hiển [Ab7]oai;

Biến canh lạ thay! Biến canh lạ [Db]thay!

[Gb]Hồn tôi trông [Db]thánh [Ab7]nhan [Db]Ngài!

Câu 2

2.Tình trạng lẻ [Ab7]loi thoạt thành đoàn viên thỏa [Db]thay,

Quanh bệ Jê-[Fm]sus [Bbm]không [Eb7]vắng mặt như thuở [Ab7]nay;

[Db]Kẻ ngủ vùng [Ab7]thức dậy, cùng người đang sống [Db]đây,

[Gb]Được Ngài cho [Fm]biến [Ab7]hóa lên [Gb]tận các [Ab7]từng [Db]mây.

Điệp khúc

Biến canh lạ [Ab]thay! Biến canh lạ [Db]thay!

[Fm]Hồi tôi hân [Gb]hoan [Eb7] trông Thiên nhan hiển [Ab7]oai;

Biến canh lạ thay! Biến canh lạ [Db]thay!

[Gb]Hồn tôi trông [Db]thánh [Ab7]nhan [Db]Ngài!

Câu 3

3.Rồi đây thái [Ab7]dương hừng, bầu trời đen tối [Db]tan,

Đêm mù mịt [Fm]kia [Bbm]nay [Eb7]hóa bạch nhật sáng [Ab7]choang;

[Db]Bão giông liền [Ab7]dứt, thành bình tịnh khôn tả [Db]ra,

[Gb]Lụy sầu khô [Fm]ráo, [Ab7]hỉ hân [Gb]ngợi khúc [Ab7]trường [Db]ca.

Điệp khúc

Biến canh lạ [Ab]thay! Biến canh lạ [Db]thay!

[Fm]Hồi tôi hân [Gb]hoan [Eb7] trông Thiên nhan hiển [Ab7]oai;

Biến canh lạ thay! Biến canh lạ [Db]thay!

[Gb]Hồn tôi trông [Db]thánh [Ab7]nhan [Db]Ngài!

Câu 4

4.Tình trạng yếu [Ab7]đau thoạt thành mạnh vui phước [Db]thay,

Ở thiên đàng [Fm]đây [Bbm]khuyết [Eb7]điểm thành ưu điểm [Ab7]ngay;

[Db]Thống tâm liền [Ab7]biến thành sự mừng vui thỏa [Db]tình,

[Gb]Ngày xưa đi [Fm]bởi [Ab7]tin, nay [Gb]mục kích [Ab7]tường [Db]minh.

Điệp khúc

Biến canh lạ [Ab]thay! Biến canh lạ [Db]thay!

[Fm]Hồi tôi hân [Gb]hoan [Eb7] trông Thiên nhan hiển [Ab7]oai;

Biến canh lạ thay! Biến canh lạ [Db]thay!

[Gb]Hồn tôi trông [Db]thánh [Ab7]nhan [Db]Ngài!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập