Vô danh
Dịch lời của E. May Grimes

Câu

[D]1.Lạy Jê-[G]sus Christ, [A7]tôi sống đêm ngày

[G]Trong linh [E7]quang Chân Chúa tái [A]lâm,

[D]Đón chờ [G]thức canh, [E7]công tác vui vầy,

[D]Biết ngày [G]Chúa nay [A7]không trễ [D]chậm.

Câu 2

[D]2.Lòng nầy [G]có Chúa [A7]cai quản đêm ngày,

[G]Phân ly [E7]bao vui thú thế [A]gian,

[D]Mắt lòa [G]bởi vinh [E7]quang tái lâm rày,

[D]Ước được [G]ở bên [A7]Christ rỡ [D]ràng.

Câu 3

[D]3.Vậy, từ [G]hiển vinh [A7]qua hiển vinh hoài,

[G]Vui trong [E7]linh quang Chúa tái [A]lai,

[D]Bước đường [G]tiến lên [E7]thiên quốc thêm rọi,

[D]Cứ càng [G]sáng soi [A7]tận giữa [D]ngày.

Câu 4

[D]4.Hằng làm [G]chứng linh [A7]quang tái lâm Ngài

[G]Cho nhân [E7]gian tăm tối tử [A]vong;

[D]Khẩu hiệu [G]thánh đây [E7]ghi ở tâm hoài,

[D]Lá cờ [G]Chúa phất [A7]cao đến [D]cùng.

Câu 5

[D]5.Dọc đàng [G]đến thiên [A7]cung hát vui tình,

[G]Vui trong [E7]vinh quang Chúa tái [A]lai,

[D]Bước nhẹ [G]giống như [E7]thâu ngắn thiên trình,

[D]Hát hoài [G]đến khi [A7]trông[D]Ngài.

Câu 6

[D]6.Christ gần [G]tái lâm! [A7]Christ sắp lai hồi!

[G]Tân Lang [E7]kia ta đi đón [A]mau!

[D]Khẩu hiệu [G]ấy nên [E7]tuyên bố ra hoài,

[D]Chúc mừng [G]Đấng Thiên [A7]Phụ xức [D]dầu.

Câu 7

[D]7.Kìa, kìa [G]ánh tái [A7]lâm chiếu muôn loài,

[G]Xưa kia [E7]tin nay mắt thấy [A]đây,

[D]Mắt nhìn [G]mắt, tôi [E7]vui ngắm mặt Ngài,

[D]Tắm gội [G]ánh vinh [A7]quang dẫy [D]đầy.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập