May Whittle Moody, 1896
Dịch lời của Maj. D. W. Whittle, 1840-1901

Câu 1

1.Một [F]ngọn đèn ban đêm,

một [Am]điệu nhạc giữa lúc [D7]thống ai,

Tia [Gm]sáng hi [C7]vọng mừng [G7]vui

do lòng tin [C]chẳng sai;

Nhuộm [F]vàng bầu trời ngày qua

do [F]ngày mai vinh quang [Cm]khả ái,

[D7]Ấy chính [Gm]hi vọng Jê-[C7]sus tái lâm từ [F]trời.

Điệp khúc

Christ quang [F]lâm, vui vẻ [Am]bấy,

Là mục [C7]đích của chúng ta đang hy vọng [F]đây;

Làm lòng [D7]buồn rầu được nhẹ [G7]bấy,

Giọt lụy [C]sụt sùi đâu còn [F7]thấy,

Ấy chính [Bb]hi vọng Jê-[C7]sus tái lâm từ [F]trời.

Christ quang lâm, vui vẻ bấy,

Câu 2

2.Kìa, [F]thật một ngôi sao,

một [Am]vọng đăng để dắt [D7]dẫn ta,

Một [Gm]chiếc neo [C7]gìn hồn [G7]ta

khi cuồng phong [C]ác ba;

Một [F]hầm tị nạn cho ta

khi [F]địch quân hăm he [Cm]hủy phá,

[D7]Ấy chính [Gm]hi vọng Jê-[C7]sus tái lâm từ [F]trời.

Điệp khúc

Christ quang [F]lâm, vui vẻ [Am]bấy,

Là mục [C7]đích của chúng ta đang hy vọng [F]đây;

Làm lòng [D7]buồn rầu được nhẹ [G7]bấy,

Giọt lụy [C]sụt sùi đâu còn [F7]thấy,

Ấy chính [Bb]hi vọng Jê-[C7]sus tái lâm từ [F]trời.

Christ quang lâm, vui vẻ bấy,

Câu 3

3.Một [F]mệnh lệnh rao ra

như [Am]kèn vang thổi thúc [D7]tiến đi,

Cho [Gm]chúng ta [C7]mạnh dạn [G7]khi

quân thù vây [C]tứ vi,

Giục [F]lòng bạc nhược mạnh lên,

cho [F]người hoang mang ra [Cm]vững chí,

[D7]Ấy chính [Gm]hi vọng Jê-[C7]sus tái lâm từ [F]trời.

Điệp khúc

Christ quang [F]lâm, vui vẻ [Am]bấy,

Là mục [C7]đích của chúng ta đang hy vọng [F]đây;

Làm lòng [D7]buồn rầu được nhẹ [G7]bấy,

Giọt lụy [C]sụt sùi đâu còn [F7]thấy,

Ấy chính [Bb]hi vọng Jê-[C7]sus tái lâm từ [F]trời.

Christ quang lâm, vui vẻ bấy,

Câu 4

4.Một [F]lời Bạn thân yêu

xưa [Am]cùng ta mãi mãi [D7]thiết tha,

Câu [Gm]chúc lâm [C7]biệt làm [G7]Jê-sus gần hơn [C]với ta,

[F]lời vàng ngọc dịu êm,

minh [F]bạch đinh ninh như [Cm]sắt đá,

[D7]Ấy chính [Gm]hi vọng Jê-[C7]sus tái lâm từ [F]trời.

Điệp khúc

Christ quang [F]lâm, vui vẻ [Am]bấy,

Là mục [C7]đích của chúng ta đang hy vọng [F]đây;

Làm lòng [D7]buồn rầu được nhẹ [G7]bấy,

Giọt lụy [C]sụt sùi đâu còn [F7]thấy,

Ấy chính [Bb]hi vọng Jê-[C7]sus tái lâm từ [F]trời.

Christ quang lâm, vui vẻ bấy,


Danh sách hợp âm

Mới truy cập