Ca dao xứ Silésie, Đức
Dịch lời của Toseph A. Seiss, 1873

Câu 1

[F]1.Ôi, Jê-sus [Bb]đẹp [C7] [F]thay!

Ôi, Vua thiên [D7]nhiên [Gm]giới [C7] [F]nay!

Con Đấng chí tôn,

[C]cũng [F] [C]Con [F]loài [C7]người.

[F]Tôi [Bb]chỉ yêu [D7]Ngài [Gm]thôi,

duy [D7]Chúa [Gm]tôi [C7]sùng [F]tôn,

Xem [F]như [Dm]kim [F7]mão

[Bb]vinh [F]cho [C7]linh [F]hồn.

Câu 2

[F]2.Khoe tươi thanh [Bb]thảo [C7] [F]xinh,

Đua chen bao [D7]lâm [Gm]trúc [C7] [F]xanh,

Cây khoác áo hoa,

[C]nguyệt [F] [C]ghen, [F]mây [C7]hờn;

[F]Nhưng [Bb]Jê-sus [D7]đẹp [Gm]hơn,

Jê-[D7]sus [Gm]thanh [C7]bạch [F]hơn,

Cho [F]ai [Dm]tâm [F7]thống

[Bb]hát [F]theo [C7]nhịp [F]đờn.

Câu 3

[F]3.Xinh thay tia [Bb]thái [C7] [F]dương,

Trông lên cung [D7]trăng [Gm]như [C7] [F]gương,

Sao lấp lánh soi

[C]lòa [F] [C]muôn [F]ngàn [C7]lần;

[F]Nhưng [Bb]Jê-sus [D7]lòa [Gm]hơn,

Jê-[D7]sus [Gm]thanh [C7]bạch [F]hơn,

Xinh [F]hơn [Dm]thiên [F7]sứ

[Bb]trên [F]mây [C7]chập [F]chờn.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập