William H. Doane, 1832-1915
Dịch lời của Fanny J. Croby, 1820-1915

Câu 1

[Bb]1.Giờ Jê-sus hiện ra

ban [Gm]thưởng môn [Eb]đồ đây,

[Bb]Hoặc ngày hay đêm ai biết [F7]đấy;

[Bb]Ngài gặp ngay giờ ta

đang [Gm]tín trung [Eb]chờ trông,

[Bb]Đèn linh kia khêu [F7]sáng tỏ [Bb]không?

Điệp khúc

[F]Ta, ai kẻ [F7]thưa:

“Rày tôi [Bb]chờ mong thức canh,

[Eb]Chực sẵn đi về [Bb]nhà quang [F7]minh?”

[Bb]Giờ phục lâm giờ Jê-sus

[Gm]thấy anh [Eb]và tôi.

[Bb]Đợi chờ [Gm]kiên tâm

hay đang [Bb]ngủ [F7]mê [Bb]rồi?

Câu 2

[Bb]2.Nhược bằng Jê-sus quang

lâm [Gm]giữa khi [Eb]bình minh,

[Bb]Cho gọi ngay mỗi một tôi [F7]thánh,

[Bb]Đều trình ta lâng đương

chôn [Gm]giấu hay [Eb]lợi tăng,

[Bb]Được Jê-sus khen [F7]tín trung [Bb]chăng?

Điệp khúc

[F]Ta, ai kẻ [F7]thưa:

“Rày tôi [Bb]chờ mong thức canh,

[Eb]Chực sẵn đi về [Bb]nhà quang [F7]minh?”

[Bb]Giờ phục lâm giờ Jê-sus

[Gm]thấy anh [Eb]và tôi.

[Bb]Đợi chờ [Gm]kiên tâm

hay đang [Bb]ngủ [F7]mê [Bb]rồi?

Câu 3

[Bb]3.Nhiệm vụ Ngài truyền ta

đã [Gm]gắng công [Eb]làm chăng?

[Bb]Hiện giờ bê trễ hoặc siêng [F7]năng?

[Bb]Nhược bằng trong lòng ta

không [Gm]trách ta [Eb]điều chi,

[Bb]Thì vô nơi an [F7]nghỉ quang [Bb]huy.

Điệp khúc

[F]Ta, ai kẻ [F7]thưa:

“Rày tôi [Bb]chờ mong thức canh,

[Eb]Chực sẵn đi về [Bb]nhà quang [F7]minh?”

[Bb]Giờ phục lâm giờ Jê-sus

[Gm]thấy anh [Eb]và tôi.

[Bb]Đợi chờ [Gm]kiên tâm

hay đang [Bb]ngủ [F7]mê [Bb]rồi?

Câu 4

[Bb]4.Giờ Ngài lai hồi ai

tỉnh [Gm]thức vinh [Eb]hạnh thay.

[Bb]Được phần vinh hiển Ngài ban [F7]đấy;

[Bb]Giờ kèn vang dội trong

đêm [Gm]tối hay [Eb]rạng đông,

[Bb]Gặp anh em ta [F7]thức canh [Bb]không?

Điệp khúc

[F]Ta, ai kẻ [F7]thưa:

“Rày tôi [Bb]chờ mong thức canh,

[Eb]Chực sẵn đi về [Bb]nhà quang [F7]minh?”

[Bb]Giờ phục lâm giờ Jê-sus

[Gm]thấy anh [Eb]và tôi.

[Bb]Đợi chờ [Gm]kiên tâm

hay đang [Bb]ngủ [F7]mê [Bb]rồi?


Danh sách hợp âm

Mới truy cập