Lowell Mason, 1840
Dịch lời của Thomas Kelly, 1804

Câu 1

1.Đờn vàng [G]reo, dậy vang tiếng [D7]du dương,

Khắp nước [Bm]Chúa hòa [D7]khúc khải [G]hoàn.

Trời mừng [G]vui vì Jê-sus [D7]lên ngai,

Lấy ái [Bm]đức trị [D7]khắp muôn [G]loài.

[D7]Jê-sus ngồi trên ngôi vẻ vang,

[G]Duy một Ngài quân lâm thế gian.

Điệp khúc

Ha-lê-[G]lu-gia!

Ha-lê-[D7]lu-gia!

Ha-lê-[Bm]lu-gia! [D7]A-[G]men.

Câu 2

2.Mừng Jê-[G]sus lòa ra ánh [D7]vinh quang,

Khiến thánh [Bm]quốc trọng [D7]quý[G]vàn.

Nụ cười [G]Vua làm dân thánh [D7]hân hoan,

Dẫu ở [Bm]đất, dường [D7]ở thiên [G]đàng.

[D7]Chúng tôi nghiệm tâm nhân ái nay,

[G]Kính khen tình yêu vô đối thay.

Điệp khúc

Ha-lê-[G]lu-gia!

Ha-lê-[D7]lu-gia!

Ha-lê-[Bm]lu-gia! [D7]A-[G]men.

Câu 3

3.Lạy Jê-[G]sus, nguyện mau tái [D7]lâm nay,

Ước sớm [Bm]thấy ngày [D7]vẻ vang [G]nầy.

Giờ kèn [G]vang, truyền kêu lúc [D7]kinh nguy,

Đất biến [Bm]mất, trời [D7]cuốn tức [G]thì.

[D7]Gảy kim cầm thiên dân xướng ca,

[G]Hiển vinh diệu kỳ Vua Thánh ta!

Điệp khúc

Ha-lê-[G]lu-gia!

Ha-lê-[D7]lu-gia!

Ha-lê-[Bm]lu-gia! [D7]A-[G]men.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập