Thomas Hastings, 1784-1872
Dịch lời của Charles Wesley, 1708 -1788

Câu 1

1.Kìa Jê-[D]sus đã chết vì nhân loại,

Nay đang [G]cỡi áng mây [A]hồi [D]lai;

Thiên dân [D]muôn vàn đón chờ sứ đoàn,

Theo xa [G]giá xuống nơi [A]trần [D]gian.

Ha-lê-lu-gia!

Chúa tái [G]lâm thế gian [A7]làm [D]Vua;

Ha-lê-[D]lu-gia!

Chúa tái [Em]lâm thế gian [A7]làm [D]Vua.

Câu 2

2.Nhân gian [D]nay nhìn Chúa phục lâm kìa,

Oai nghi [G]chói lói vương [A]bào [D]kia;

Ai khinh [D]khi, từng bán, nộp, trêu, đùa,

Đem thân [G]Chúa đóng đinh [A]ngày [D]xưa,

Kêu la ân hận

lúc thấy [G]Chúa tái lâm [A7]trần [D]gian

Kêu la [D]ân hận

lúc thấy [Em]Chúa tái lâm [A7]trần [D]gian.

Câu 3

3.Thấy vinh [D]quang còn vết sẹo kia kìa,

Hôm nay [G]chiếu sáng muôn [A]nghìn [D]tia;

Trông lên [D]thân ngọc, thánh đồ vui mừng,

Thêm tôn [G]quí, mến yêu [A]bội [D]phân;

Ta hân hoan nhìn

những vết [G]đinh hiển vinh [A7]Ngài [D]mang;

Ta hân [D]hoan nhìn

những vết [Em]đinh hiển vinh [A7]Ngài [D]mang.

Câu 4

4.Bao năm [D]muôn vật nóng lòng trông Ngài,

Nay hoan [G]hỉ thấy Vua [A]hồi [D]lai;

Xưa kia [D]môn đồ đã bị khinh nhạo,

Hôm nay [G]Chúa tiếp lên [A]trời [D]cao.

Ha-lê-lu-gia!

Chúa đến [G]hôm nay vui [A7]mừng [D]thay!

Ha-lê-[D]lu-gia!

Chúa đến [Em]hôm nay vui [A7]mừng [D]thay!

Câu 5

5.A-men! [D]muôn loài khá quì trước Ngài,

Tôn vinh [G]tán mỹ quanh [A]bệ [D]ngai;

Xin Jê-[D]sus dùng phép quyền giáng hạ,

Tuyên dương [G]đoán ngữ công [A]bình [D]ra!

Ôi, Giê-hô-va!

nước hiển [G]vinh đây cai [A7]trị [D]luôn!

Ôi, Giê-[D]hô-va!

nước hiển [Em]vinh đây cai [A7]trị [D]luôn!


Danh sách hợp âm

Mới truy cập