James McGranahan, 1840-1907
Dịch lời của H. L. Turner

Câu 1

1.Hoặc [C]giữa khi rạng đông,

ánh sáng ban mai vừa [G]ửng soi,

Vầng [C]dương quang lộ [Am]ra

xé tan [D7]màn tối trên [G7]muôn loài,

Thì [G]Jê-sus hiện [C]ra đầy vinh [G7]hiển,

hào quang [C]sáng choang,

Hoan [F]nghinh môn đồ [C]khỏi [G7]trần [C]gian.

Điệp khúc

[C]Ôi, chừng nào Jê-sus [F]Christ hồi lai?

Tôi hoan ca tôn vinh [C]Ngài:

[G7]“Jê-sus [C]quang lâm, [G7]Ha-lê-[C]lu-gia!

[G7]Ha-lê-[C]lu-gia! [G7]A-[C]men,

Ha-lê-[G7]lu-gia! A-[C]men.”

Câu 2

2.Giờ [C]tái lâm nào ai

biết đâu giữa trưa hoặc [G]nửa đêm,

Bầu [C]trời đầy âm [Am]u,

lúc nhân [D7]loại ngủ mê [G7]im lìm,

Thình [G]lình từ không [C]trung hiện ra [G7]muôn

hào quang [C]sáng choang,

Hoan [F]nghinh môn đồ [C]khỏi [G7]trần [C]gian.

Điệp khúc

[C]Ôi, chừng nào Jê-sus [F]Christ hồi lai?

Tôi hoan ca tôn vinh [C]Ngài:

[G7]“Jê-sus [C]quang lâm, [G7]Ha-lê-[C]lu-gia!

[G7]Ha-lê-[C]lu-gia! [G7]A-[C]men,

Ha-lê-[G7]lu-gia! A-[C]men.”

Câu 3

3.Kìa, [C]ức muôn thần binh

cất tiếng hô vang dậy [G]bốn phương,

Ngàn [C]vạn vị thiên [Am]sứ

đứng quanh [D7]chư thánh trông [G7]khiêm nhường;

Kìa, [G]Jê-sus hiện [C]ra đầy hồng [G7]ân

hào quang [C]sáng choang,

Hoan [F]nghinh môn đồ [C]khỏi [G7]trần [C]gian.

Điệp khúc

[C]Ôi, chừng nào Jê-sus [F]Christ hồi lai?

Tôi hoan ca tôn vinh [C]Ngài:

[G7]“Jê-sus [C]quang lâm, [G7]Ha-lê-[C]lu-gia!

[G7]Ha-lê-[C]lu-gia! [G7]A-[C]men,

Ha-lê-[G7]lu-gia! A-[C]men.”

Câu 4

4.Ồ, [C]xiết bao mừng vui,

chết chóc nay không còn [G]nhiễu tôi,

Nào [C]bịnh tật, tang [Am]chế,

khóc lóc, [D7]buồn lo tiêu [G7]tan rồi,

Giờ [G]Jê-sus quang [C]lâm đầy không [G7]trung

hào quang [C]sáng choang,

Hoan [F]nghinh môn đồ [C]khỏi [G7]trần [C]gian.

Điệp khúc

[C]Ôi, chừng nào Jê-sus [F]Christ hồi lai?

Tôi hoan ca tôn vinh [C]Ngài:

[G7]“Jê-sus [C]quang lâm, [G7]Ha-lê-[C]lu-gia!

[G7]Ha-lê-[C]lu-gia! [G7]A-[C]men,

Ha-lê-[G7]lu-gia! A-[C]men.”


Danh sách hợp âm

Mới truy cập