Alfred H. Ackley
Dịch lời của A.H. Ackley

Câu 1

1.Nhìn [F]xem ai đó vai mang nặng trĩu kia [C]kìa,

chân [C7]bước tó xiêu trăm chiều đau [F]đớn.

Kìa ai đang kéo lê thân đầy vết thương [C7]đau,

Ôi! Chính Jê-sus mang thập tự [F]kia.

Điệp khúc

[F7]“Nầy [Bb]con vui mang thập tự theo [F]ta,

lặng nghe tiếng yêu thương [G]ta gọi [C7]con.

[F]con ta đành hy sinh gánh [Bb]lấy thập hình,

[Bbm]vui [F]chết thế [C7]cho các [F]con”.

Câu 2

2.Nầy [F]con xem trán ta đây đầy vết gai [C]đâm,

hông [C7]lũng huyết tuôn nay còn ghi [F]dấu.

Nhìn xem đinh đóng xuyên tay trì tấm thân [C7]đau,

cay đắng nhuốc nhơ ta chịu vì [F]con.

Điệp khúc

[F7]“Nầy [Bb]con vui mang thập tự theo [F]ta,

lặng nghe tiếng yêu thương [G]ta gọi [C7]con.

[F]con ta đành hy sinh gánh [Bb]lấy thập hình,

[Bbm]vui [F]chết thế [C7]cho các [F]con”.

Câu 3

3.Giờ [F]đây con đến vâng theo lời phán Cha [C]truyền,

thập [C7]giá nay con vui lòng mang [F]lấy.

Nguyện mang cho đến khi Jê-sus Christ tái [C7]lâm,

nghe Chúa phán tuyên con đẹp lòng [F]ta.

Điệp khúc

[F7]“Nầy [Bb]con vui mang thập tự theo [F]ta,

lặng nghe tiếng yêu thương [G]ta gọi [C7]con.

[F]con ta đành hy sinh gánh [Bb]lấy thập hình,

[Bbm]vui [F]chết thế [C7]cho các [F]con”.


Danh sách hợp âm

Mới truy cập