Nhạc điệu Bồ Đào Nha, 1751
Dịch lời của George Keith, 1787

Câu 1

1.Căn nào kiên cố gằng nền Chúa xưa đã xây,

Cho môn đồ được lập do đức tin trên lời Thầy;

Lời Chúa đã tuyên hứa sẽ phán thêm chữ

Cho ai đang núp trong hầm ẩn náu Jê-sus Christ?

Cho ai nương thân tại hầm ẩn náu -sus Christ?

Câu 2

2.“Con ơi, đừng kinh khiếp, vì nầy tavới,

Ta đây Thiên Phụ con, vui giúp con luôn trọn đời;

Hằng đoái giúp thêm sức, giữ chỗ đứng con vững yên,

Nâng con trên cánh tay mạnh mẽ luôn không đảo điên,

Nâng đỡ con an bàn bằng chính cánh tay toàn quyền.”

Câu 3

3.“Khi ta gọi con phải vượt dòng nước thăm thẳm sâu,

Phong ba sầu muộn thật không thế sao con ngập đầu;

chính ta ban phước với con trong thử rèn,

Nhân sự đau đớn ta luyện con tiêu bao vết đen,

Nhân khổ đau con chịu ta phiếu trắng con toàn vẹn.”

Câu 4

4.“Khi con chịu trong lửa hừng rèn thử, đang khiếp kinh,

Ơn ta dật hằng nâng đỡ con được tịnh bình;

Hồn phách vẫn yên ổn, chẳng chút sém trong lửa hồng,

Duy luyện sạch rét ten được nên tinh kim sáng trong,

Duy chỉ thiêu sạch cặn, luyện thét con nên vàng ròng.”

Câu 5

5.“Dân ta dầu cao tuổi càng từng trải, thêm hiểu thông,

Tuy sao dời vật đổi ân ái ta luôn mặn nồng;

Dầu tóc trắng như tuyết vẫngiữa ơn dắt đem,

Coi như chiên nhỏ ta bồng ẵm trong tay ấm êm,

Coi giống chiên con được bồng ẵm giữa tay dịu mềm.”

Câu 6

6.“Tâm linh nào đã quyết dựa vào cánh tay của ta,

Ta luôn binh vực họ cho khỏi tay quân nghịch tà,

Quyền thế cả âm phủ khủng bố cũng không chuyển dời,

Ta cam đoan chẳng bao giờ quên người hay bỏ rơi,

Ta chẳng xa lìa người, vui bảo đảm đến đời đời.”

Mới truy cập